18.5.2020  Zrušení tábora 2020

Vážení rodiče,
na základě "Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020" vydaná dne 15.5.2020 ...pokračování...

Informace pro rodiče

Ubytování

Pro mladší děti je zajištěno ubytování v dřevěných chatách s postelemi nebo palandami (3 - 7 osob). Některé z těchto chat mají elektrické vytápění. Dále v chatkách pro 4 osoby a pro starší a zejména kluky jsou připraveny dvoulůžkové stany s postelemi a stanovým stolkem.

Oddíloví vedoucí jsou ubytováni co nejblíže dětem tak, aby byli zejména v nočních hodinách co nejblíže svěřeným dětem.

ubytování ubytování

Stravování

Pro všechny děti i ostatní účastníky tábora je zajištěno stravování 5x denně ve zděné jídelně. Snídaně 8:00, dopolední svačina kolem desáté, oběd 12:00, odpolední svačina kolem druhé, kterou lze s sebou vzít např. na rybníku, večeře potom v půl sedmé večer. Jídelna je vybavena pro 60 najednou sedících strávníků, včetně porcelánového nádobí a příborů.

Po celý den mají děti zajištěný pitný režim (čaj nebo šťávu). Jídla je opravdu dost. Žádný účastník hlad mít nebude. Proto Vás žádáme, abyste dítěti s sebou nedávali žádné zbytečné jídlo. Děti je nestačí sníst, jídlo rychle podléhá zkáze a přitahuje hmyz a hlodavce.

stravování stravování

Zázemí tábora

zázemíVelká jídelna, která slouží též jako klubovna v případě nepříznivého počasí. Tělocvična určena především pro aktivní rehabilitaci během celého dne. Je však používána pro organizaci turnajů ve stolním tenise, kroužkovému hokeji či nácviku tanečních čísel.

Ošetřovna se zdravotnickým vybavením a zázemím, sociální zařízení, moderně vybavená kuchyně, fotbalové a volejbalové hřiště, tábořiště, stoly na stolní tenis, míče, horolezecké lano a další sportovní potřeby. Večer jsou pro všechny účastníky tábora k dispozici koupelny se studenou a teplou vodou - sprchami.

Tábor je umístěn mýtině uprostřed lesa a veškeré terény jsou zpevněny. Přesto doporučujeme dětem mít vždy pevné boty, které ochraňují nohy před úrazy. K táboru vede asfaltová cesta cca 2,5km z obce Pec, kde je každý všední den a v sobotu dopoledne otevřena maloobchodní prodejna.

zázemí zázemí

Bezpečnost na táboře

bezpečnostBezpečnost všech účastníků a především dětí LSaRT Rudolfova Pila je jednou z našich hlavních priorit! Její nejdůležitější zásady zahrnuje vnitřní řád tábora a denní režim. Tábor je vzdálen od jakékoliv civilizace více jak 2,5 km a stranou všech oblíbených turistických tras, a proto nehrozí dětem jakékoliv nebezpečí od cizích osob. Děti nikdy po celých 24 hodin nezůstávají bez dozoru, i v noci a v době jejich osobního volna jsou určeny služby vedoucích, které na děti dohlížejí. Do objektu tábora je zakázán vstup všech cizích osob a návštěvy jsou povolovány jen se souhlasem hlavního vedoucího. Přesto, že toto není na českých táborech vždy obvyklé, věříme, že pro pořádání dětské rekreace a spokojenost svěřených dětí je to nutné.

Vedoucí, kteří se o děti starají, vybíráme velmi pečlivě. Mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním dětských letní i zimních pobytů, rekreací dětí v přírodě. Jádro týmu vedoucích tvoří osoby s pedagogickou praxí, ostatní jsou zodpovědní lidé, které již dlouhodobě známe z osobního či profesního života, nebo které přijímáme na základě důvěryhodných doporučení.

bezpečnost bezpečnost

Zvláštní opatrnosti dbáme zejména při koupání, kde jedna zodpovědná osoba dohlíží přímo ve vodě na 5 koupajících se dětí. Táborový program bývá často náročný, proto nezapomínáme na hygienicky nařízené chvíle odpočinku, jejichž délku podle potřeby upravujeme(po obědě polední klid a krátce po večeři osobní volno či nenáročné aktivity), aby dětský organismus netrpěl neúměrnou zátěží. Pitný režim je zajištěn 24 hodin denně.

V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů tzv. nemotivovaného násilí nebo šikany, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Rozhodně možnost takových projevů v podmínkách koncentrace velkého množství dětí z odlišných prostředí a rozdílných věkových skupin nepodceňujeme. Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo zbavit každého, kdo by svým jednáním ohrožoval fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, nároku na další pobyt v našem areálu a cítíme se povinni ho z rekreace vyloučit bez možnosti vrácení jakékoliv již zaplacené částky.

bezpečnost Podobně postupujeme i v ostatních závažných případech porušování vnitřního řádu tábora LSaRT Rudolfova Pila. Netolerujeme užívání žádných omamných látek, tedy ani kouření (naši vedoucí nekouří a v celém objektu tábora vzhledem k umístění uprostřed lesa je kouření přísně zakázáno!). Stejně tak dohlížíme na to, aby styky mezi chlapci a děvčaty nepřekročily rámec neškodné dětské romantiky. Možná se někomu zdáme zbytečně přísní, ale je třeba si uvědomit, že v podmínkách, kde se společně rekreuje větší množství dětí, je nezbytné udržet kázeň, aby byl spolehlivě zajištěn náš hlavní záměr - poskytnout ničím nenarušenou zábavu, poučení a radost všem dětem.