18.5.2020  Zrušení tábora 2020

Vážení rodiče,
na základě "Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020" vydaná dne 15.5.2020 ...pokračování...

Tábor 2020 - přihlášky a pokyny pro rodiče

Vážení rodiče, i letos máte možnost si zde na těchto stránkách stáhnout přihlášku a tak velmi jednoduše přihlásit vaše dítě na tábor LSaRT Rudolfova Pila. Pro zdárné přihlášení vašeho dítěte je potřeba vyplnit, podepsat a zaslat nám i další dokumenty. Prosím postupujte podle následujících pokynů.

 1. Stáhněte si přihláškuzdravotní list dítěte.
 2. Stáhněte si Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video.
 3. Stáhněte si Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Vytiskněte si všechny dokumenty.
 5. Zavolejte si o číslo přihlášky na +420 379 722 514 a napište ho na přihlášku a zdravotní list dítěte (variabilní symbol pro platbu). Při telefonátu od Vás budeme požadovat: jméno, příjmení, datum narození dítěte, také kontaktní email, telefon, adresu rodičů / zákonných zástupců dítěte.
 6. Do 10 pracovních dnů od přidělení čísla přihlášky zaplaťte zálohu 2.000,- Kč (nebo celou částku 5.550,- Kč) na běžný účet číslo 195 144 388 / 0300 nebo v hotovosti přímo na OS ČČK Domažlice. OS ČČK Domažlice Vám po obdržení částky zašle potvrzení mailem či telefonicky.
 7. Přihlášku vyplňte včetně potřebného potvrzení od dětského lékaře. Nezapomeňte doplnit případné další problémy dítěte. Vyplněním e-mailu ulehčíte komunikaci s Vámi. Jsem si plně vědom/a všech případných následků v případě nepravdivosti požadovaných údajů.
 8. Vyplňte údaje „Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.
 9. Nakonec všechny dokumenty podepište. Svým podpisem potvrzujete i přečtení a souhlas se všeobecnými podmínkami účasti – jsou nedílnou součástí přihlášky, ale nemusíte je zasílat zpět na ČČK Domažlice.
 10. Takto vyplněné a podepsané dokumenty - Přihlášku, zdravotní list dítěte, Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video a Souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete na adresu: OS ČČK Domažlice, Fügnerova 647, 344 01 Domažlice. Možno i nascanované mailem. Pro svoji potřebu si udělejte kopii!
 11. Přihláška se stává závaznou v případě zaplacení zálohy 2.000 Kč do 10-ti pracovních dnů od přidělení čísla přihlášky. Doplatek 3.550 Kč do celé částky 5.550 Kč na běžný účet číslo:195 144 388 / 0300 nebo v hotovosti - přímo na OS ČČK Domažlice nejpozději do 12. 6. 2020! Je možné též zaplatit celou částku 5.550 Kč do 10-ti pracovních dnů od přidělení čísla přihlášky. Došlou platbu vám potvrdíme e-mailem! Jako variabilní symbol platby uveďte vždy číslo přihlášky.
 12. Nejpozději 26. 6. 2020 vám zašleme podrobnější informace týkající se pobytu na LSaRT – popis cesty, orientační program, co s sebou. Tyto informace budou též k dispozici nejpozději 1 měsíc před začátkem tábora. Můžete si stáhnout zde: Seznam věcí co sebou?, Informace a pokyny pro rodiče.
 13. V den nástupu vašeho dítěte na LSaRT Rudolfova Pila prosím přineste s sebou i LIST ÚČASTNÍKA - PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE - bezinfekčnost. Bude zaslán spolu s informacemi nebo si ho můžete stáhnout zde.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 379 722 514 nebo emailem na .