18.5.2020  Zrušení tábora 2020

Vážení rodiče,
na základě "Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020" vydaná dne 15.5.2020 ...pokračování...

Program tábora

Denní program tábora 2012 si můžete prohlédnout zde. Tento detailní program tábora LSaRT Rudolfova Pila může být vlivem počasí, schopností dětí a momentální situace upraven tak, abychom co nejvíce uspokojili přání dětí a aby se vrátily plné zážitků a spokojené a současně si prohloubily znalosti o pravěku.

Náplň tábora tvoří především aktivní rehabilitace na doporučení ortopéda či praktického lékaře. Během celého tábora čekají na děti zajímavé hry vzájemně propojené příběhem (nejlépe trochu tajemným, trochu legračním a trochu dojemným). Tyto hry by měly děti nejen pobavit, ale měly by v nich získat i nové znalosti a dovednosti. Měly by se naučit se o sebe postarat, ale také pomáhat svým kamarádům a vedoucím.

program tábora program tábora

Děti na táboře LSaRT Rudolfova Pila hrají různé hry v lese a na sportovištích, koupou se v rybníce Mlýneček, zpívají u táboráku, účastní se různých týmových i individuálních turnajů (stolní tenis, fotbal, floorball nebo přehazovaná), tancují na diskotéce a dvakrát za turnus se vydávají na celodenní výlet do blízkého okolí tábora.

Hlavním pojítkem všech aktivit je každoročně celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc. Celotáborová hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma.

program tábora program tábora

program tábora Historie celotáborových her na Rudolfce se ustálila a používáme některé často se opakující prvky, opřené o zájem dětí a osvědčené svou přitažlivostí. Patří mezi ně motiv cestování, soupeření týmů v rámci dvoudenní Olympiády, soupeření dvou skupin, spolupráce mladších dětí se staršími (družstva pro celotáborovou hru jsou smíšená), idea vzájemného poznávání a porozumění, úcta ke druhému a k přírodě, výtvarná a dramatická tvořivost a samozřejmě různé sportování.

Výběr námětu pro celotáborovou hru proto každý rok závisí na možnosti vhodně tyto prvky uplatnit a obohatit je opět o něco nového a nepoznaného. Takto vznikají témata jako například Honba za pokladem, Putování po Chodsku, Kocourkov, Yetti či Pilawood (čili parodie na americký Hollywood).

program tábora Stále někomu připadá, že je to málo! Za 14 dní a nocí si každý z tábora odveze zcela nové zkušenosti a znalosti, které jistě využije zdaleka nejen ve škole. I letos máme pro vás překvapení, které ale počká až do začátku tábora!