18.5.2020  Zrušení tábora 2020

Vážení rodiče,
na základě "Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020" vydaná dne 15.5.2020 ...pokračování...

Výlety po okolí tábora

Čerchov

rozhledna na Čerchově Čerchov (1042 m n.m.), nejvyšší hora Českého lesa, výhled z něho je jak na celé pohoří Český les, tak i na západní Šumavu, do Čech i do Bavorska.

Na rozhlednu určitě stojí za to vystoupat, neboť je odtud krásný kruhový výhled. K lepší orientaci nám pomůže i vstupenka v podobě pohlednice, na níž je rozhledová růžice. Severním směrem vidíme Krušné hory a Přimdu, jihozápadně Regensburg, jižně Alpy, jihovýchodně Malý a Velký Javor, Roklan a Ostrý a na východ Koráb a  Babylon.

Babylon

koupaliště Babylon Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu Babylon ležící v okrese Domažlice má šanci stát se klimatickým lázeňským místem a střediskem rekreace a cestovního ruchu. Na Babylon se chodíme především koupat. Je to vždy příjemné osvěžení při celodenním výletu např. z Domažlic.
Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem První písemná zmínka o obci je z roku 1325. Obec Klenčí pod Čerchovem leží na historické stezce, spojující Prahu s Řeznem. Je jednou z jedenácti původních chodských obcí. Od roku 1526 existuje v obci celní a poštovní stanice. V roce 1690 povýšil císař Leopold I obec na město a udělil městský znak (obecní prapor byl obci udělen v roce 1995). Od roku 1995 je střed obce vyhlášen venkovskou památkovou zónou. Pamětihodnostmi jsou - Stará pošta, kostel sv. Martina, fara, Baarovo muzeum, Baarův pomník na Výhledech. Významní rodáci jsou J.Š. Baar, J. Vrba, J. Jindřich, gen. Beneš (c.k. Rakousko - Uhersko).

Domažlická věž

Domažlická věž Domažlická věž je 56 metrů vysoká. Odchyluje se o 59 cm od své osy. V malé světnici pod střechou věže bydlel kdysi pověžný (ponocný) se svojí rodinou. Jeho hlavní náplní bylo střežit město před požárem i nepřáteli. Na věži najdeme také tři zvony, ty oznamovaly různé události. Pravidelně zvonily ráno, v poledne a večer. Dále zvony ohlašovaly začátek mše svaté, úmrtí, požár a další události.V současné době je věž užívaná pro turisty, aby mohli shédnout krásy města a okolí v ptačí perspektivě. Ale také na ní můžeme slyšet zvony, které svolávají na mše svaté v neděli nebo při velkých slavnostech. Dále pak večer v 18 hodin. Přes léto můžeme slyšet z věže i hlas ponocného (alespoň z audio nahrávky), který oznamuje večerní hodiny. V pátek a v sobotu v letním období mu odpovídá z náměstí "živý" ponocný. Věž je otevřená od května do září pondělí až sobota od 9-12 hodin a od 13-17 hodin, neděle od 13-17 hodin.

Pec pod Čerchovem

Pec pod Čerchovem Obec Pec leží v nadmořské výšce 507 m na úpatí severního svahu nejvyšší hory Českého lesa - Čerchova. Proto pro všechny z nás je Pecí pod Čerchovem, i když její úřední název je pouze Pec. Vzniku obce předcházela výroba železa, kterou zde v pol. 17. stol. zavedl majitel trhanovského panství Maxmilian Laminger zvaný Lomikar. Hlavním důvodem k postavení vysoké pece byla obrovská rozloha lesů s mohutnými stromy, starými i několik set let, tolik potřebnými k pálení dřevěného uhlí - paliva do vysoké pece. V roce 1803, kdy se výroba železa již nevyplácela, vysoká pec vyhasla a byla rozbourána. Památkou na Lomikarovu huť je na návsi stojící železný kříž, zhotovený z poslední tavby. Éra průmyslu však na Peci ještě neskončila. V roce 1810 zahájila provoz sklárna, kde se vyrábělo tabulové a zrcadlové sklo až do roku 1860. V tomto období žilo v obci 545 obyvatel v 51 domech. Jejich jedinou obživou bylo dřevorubectví a domácí výroba kuchyňského a hospodářského nářadí.

Pila

Pila Od velkého babylonského koupaliště půjdeme lesem přes vesničku Pila a její železniční zastávku Újezd-Pila. U dvou rybníků jsou velké chatové osady, původně zde stávala vrchnostenská pila ze 17.století. V rybníku je možné se koupat a v parném létě již nám několikrát poskytl příjemné osvěžení.


Koupaliště Klenčí pod Čerchovem

Koupaliště Klenčí pod Čerchovem Na celodenní výlet lze z našeho tábora jít do městyse Klenčí Pod Čerchovem, zde navštívit kulturní památky Chodska a  již před obědem být na koupališti. Jedná se o umělou nádrž s průzračně čistou vodou. Její teplota se pohybuje mezi 22-23 °C, ale i parném létě. Koupaliště je součástí sportovního areálu hotelu Game (golf, tenis, souna atd.).Rybník Mlýneček

Rybník Mlýneček Jen 20 minut pěšky od tábora je krásný rybník Mlýneček. Ještě nikdy zde nebyly žádné řasy, protože je napájen přímo z lesního potoka, který též protéká táborem. Pro malé děti je zde příjemný vstup „pouze po kotníky“ a mělčina. Pro zdatné plavce lze využít vstup na hrázi a skoků z „čapu“. Kombinace dostatečné hloubky, mělčiny, čisté vody a sluníčka zajistí tu nejkrásnější pohodu letního odpoledne.Skalka (1005 m n.m.)

Skalka Kupovitý vrchol 3,5 km jihovýchodně od osady Černá Řeka. Západní, nižší vrchol Čerchova (1042 m), oddělený sedlem ve výšce 988 m n. m. Četné skály a balvany. Na jižní rozsoše zajímavá skalní hradba Dlouhá skála (969 m n. m.). Dobré výhledy do okolím jak směrem do Česka, tak i na druhou stranu směrem do Německa.

Památník Jana Sladkého-Koziny na Hrádku

Památník Jana Sladkého-Koziny na Hrádku Pomník Jana Sladkého - Koziny (1652 - 1695). Postaven roku 1895, deset let po prvním knižním vydání Psohlavců A. Jiráska. Historie chodského psa sahá až do 13. století. Bavorsko - české pohraničí odnepaměti střežili Chodové se svými houževnatými psy, kteří byli mimo jiné využíváni i k pastevectví a museli mít schopnost stopovat zvěř při lovu. Známé jsou např. kresby Mikoláše Alše, z románu Psohlavci, především postava Choda, který pozorně střeží své okolí, má v rukou čakan a u jeho nohou sedí soustředěný pes. Na počest statečných obránců hranic a jejich čtyřnohých společníků byl v roce 1895 na výšině Hrádek u Domažlic postaven třímetrový pomník nejslavnějšího Choda - Jana Sladkého Koziny, po jehož boku sedí zmiňovaný pes. Rovněž symbolika psa na znaku bývalé pohraniční stráže, nebo znak skautské lilie - zde všude je znázorněna hlava ovčáckého psa s krátkýma ušima a delší srstí - hlava chodského psa. A. Jirásek se zúčastnil odhalení pomníku a převzal tu čestné občanství chodské vsi Újezd. Socha od Č. Vosmíka podle návrhu F. Hoška je vysoká 3,2 m.